Mladí Rómovia ponúkajú štátu model rozvoja chudobných regiónov

Na Horehroní testujú pilotný projekt zameraný na oživenie ekonomicky spiacej komunity. Nástrojom je sociálne podnikanie.

dsc_0010_r3585-r824-st.ir3-_t600

Ivan Mako plánuje využívať konferenčnú miestnosť nielen pre vlastné akreditované vzdelávanie, ale aj ako priestor na prenájom pre firmy a inštitúcie.

VALASKÁ. Slovensko nemá skúsenosti so sociálnou ekonomikou, hoci vo svete je to bežný podporný prostriedok regionálneho rozvoja. Rómski vzdelanci z Banskej Bystrice odvážne rozbehli sociálny podnik podľa zahraničných vzorov.

Pre zriadenie Multifunkčného centra Horehronie si vybrali bývalú administratívnu budovu továrne vo Valaskej, pri Podbrezovej. Pomocou sociálnych prevádzok tu testujú ozdravné procesy v ekonomicky spiacej komunite.

„Videl som to v zahraničí. Je to tak, že jedna prevádzka ťahá druhú. Tá ziskovejšia pomáhala finančne tej neziskovej prevádzke,“ vysvetlil Ivan Mako zo Združenia mladých Rómov.

Ideálny región pre pilotný projekt

Horehronie s vysokou nezamestnanosťou potrebuje prácu. Združenie mladých Rómov zamestnáva v skúšobnej prevádzke 32 ľudí z Valaskej, Hronca, Podbrezovej, Brezna, Lopeja aj Závadky nad Hronom.

Pri výbere pracovníkov nepoužívajú kritérium etnicity. Pracujú tu nielen Rómovia, ale aj majoritní obyvatelia regiónu, ktorí si dlhodobo nemôžu nájsť prácu. Matky po materskej dovolenke, mladí nezamestnaní, ľudia po päťdesiatke, zdravotne znevýhodnení či občania s nízkym vzdelaním.

„Tu na Horehroní sú dedinky, kde sa dá robiť komunitný rozvoj a zamestnať ľudí, ktorí tu žijú. Sú to veci spojené s poľnohospodárstvom, službami,“ vidí Mako spôsob, ako pomôcť chudobnému regiónu.

Potreby územia chcú zmapovať pomocou dotazníkového prieskumu. Následne pripravia aktivity nielen pre Rómov.

Lídra združenia Ivana Maka povzbudzujú viditeľné zmeny v životných príbehoch ľudí z regiónu, ktorých  zamestnávajú. Nazýva to aj “naštartovaním človeka”.

Modely komunitného plánovania a sociálnych prevádzok videl Mako počas stáží v Španielsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku aj v Amerike. Teraz chce vytvoriť a odskúšať model, ktorý by sa dal aplikovať v slovenskej vidieckej komunite.

Dvadsať miestností

Stará továrenská budova má viac ako dvadsať miestností. V suteréne už peniaze zarába práčovňa a žehliareň. Aby si udržali klientov, kladú dôraz na kvalitu služieb a komplexný servis.

Práve práčovňa je skúšobnou prevádzkou pre ťažko zamestnateľných ľudí. Pracuje tu osamelá matka s dvoma deťmi Marika Boboková. V centre robí od začiatku a aj keď nie je Rómka, páči sa jej tu.

„Začínala som ako aktivačná na 32 hodín, potom som prešla na dobrovoľnícku prácu, a teraz som na zmluvu. Robila som tu všetko, stavebné práce, vynášala som kamene, maľovala,” priblížila.

dsc_0020_r940_res

Marika Boboková: Už si viem doma spraviť pomaly všetko.

Ďalším pracoviskom je komunitné centrum, ktoré funguje od februára 2015. Sociálne poradenstvo tu klientom poskytuje Zdenka Havranová. Vyštudovala sociálnu prácu, ale po skončení školy pracovala tri roky iba manuálne. Teraz si štvrtý mesiac zvyká na psychickú prácu, ktorá podľa nej nie je taká ľahká, ako sa zdá.

„Dúfam, že komunitné centrum budeme viesť tak, aby ľudia vedeli, že im tu pomôžeme. Budeme ich učiť zodpovedne pristupovať k pohľadávkam, pôžičkám, k životnému štýlu, šetreniu, výchove detí,“ povedala mladá Rómka.

V auguste dokončili na prízemí konferenčnú miestnosť, aj tento priestor by mal organizácii priniesť zdroje z prenájmu.

Mako nevylučuje, že v centre vzniknú samostatné prevádzky. Uvedomuje si, že taký kolos môže byť zložité riadiť centrálne. „Pre budúcnosť sa tie prevádzky môžu aj oddeliť a začať fungovať individuálne s tým, že to bude mať svojho manažéra.“

dsc_0021_r2230_resObnovu priestorov robia citlivo, zachovávajú pôvodné funkčné prvky budovy ako dvere, zábradlie, schodištia.

Vyladené procesy ponúknu štátu

Združenie mladých Rómov deklaruje, že ich záujmom je pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Podľa Ivana Maka by sa spoločnosť nemala pozerať na ľudí podľa etnickej príslušnosti, ale iba v sociálnom kontexte.

V auguste 2015 pracuje vo Valaskej pre projekt 27 zamestnancov, ďalších päť je v chránenej dielni. Prostredie ľudí aktivizuje aj ku zvyšovaniu kvalifikácie. Traja členovia tímu začnú na jeseň študovať na vysokých školách, jeden si už dorobil maturitu zo strednej školy.

Šikovní manažéri využívajú všetky možnosti podpory, ktoré pre sociálne slabé skupiny ponúkajú štátne inštitúcie a neziskové organizácie.

Mzdy zamestnancov im z veľkej časti refunduje úrad práce, na zariadenie a podlahy dostali prostriedky z úradu rómskeho splnomocnenca. Pilotný projekt práčovne a žehliarne financujú z Nórskych fondov. Nedávno dostali grant z Nadácie Ekopolis na plynofikáciu objektu a opravu kotolne.

Pre multifunkčné centrum sú teraz kľúčové finančné zdroje z verejného sektora a tretieho sektora. Súkromnému sektoru plánujú predávať vlastné produkty, ktoré vzniknú v pripravovanej dielni.

„Je to dlhodobý zámer. Určite budeme komunikovať s ministerstvami, aby tento model preberali do iných regiónov. Budeme otvorení a ponúkneme im naše know-how,“ povedal štatutár združenia Ivan Mako.

dsc_0024_r5882_resEkonóm Peter Bíreš je pilierom združenia. Podľa neho sa všade vo svete hodnotí v pracovnom procese človek, len u nás nie. Bíreš písal diplomovku na tému sociálnych podnikov, pracoval v biznise aj neziskovom sektore.

Zdroj: http://romovia.sme.sk/c/7966136/mladi-romovia-ponukaju-statu-model-rozvoja-chudobnych-regionov.html

 

Mladí Rómovia z Valaskej sú „United Colors“ a vedia, kde hľadať prácu

Združenie mladých Rómov zrekonštruovalo väčšinou svojpomocne dom vo Valaskej a zamestnáva v ojedinelom projekte, ktorý by sa dal nazvať aj Black and White, znevýhodnených bez rozdielu. Perú, žehlia, učia, radia a rozbehnutý projekt už financujú sami.

Mladá Rómka žehlí opranú posteľnú bielizeň, starostlivo ju skladá, priloží kartičku kvality s menom a telefonickým kontaktom, potom celú súpravu zabalí do igelitu a položí ju k ďalším na policu. Projekt Združenia mladých Rómov začal fungovať a má šancu na úspech.

Väčšinu si urobili sami

Šéf združenia Ivan Mako nás sprevádza zrekonštruovanými priestormi podzemia domu vo Valaskej (okres Brezno), ktorý sa ešte pred pár rokmi rozpadával. „Tu je práčovňa, kotolňa, tu bude dielňa na výrobu darčekových predmetov, tu kopírovacie a skenovacie centrum,“ otvára postupne dvere zrekonštruovaného podzemia.

Kedysi takmer úplne rozpadnutý dom postupne rekonštruujú.

Valaska-Ivan-Mako-1000x645

Združenie pred niekoľkými rokmi kúpilo väčšiu budovu vo Valaskej a pomocou peňazí z fondov ju začali rekonštruovať. Väčšinu domu si opravili sami.

„Obrátili sme v rukách každý cent. Čo sa dalo, sme znovu použili. Staré tehly aj kopu materiálu. Vodu a kanalizáciu som robil ja, čo bolo treba, som pozváral… Ďalší murovali, kládli podlahy, maľovali…“ hovorí šéf združenia.

Zamestnávajú 30 ľudí

Komunitné centrum momentálne zamestnáva okolo tridsať ľudí. Práčovňa a žehliareň fungujú len niekoľko mesiacov, vďaka dobrým cenám postupne získavajú zákazky. Sú pre nich existenčne dôležité, pretože projekt má byť samofinancovateľný. Len na energie potrebujú mesačne zarobiť minimálne 1600 eur. Celý „zisk“ investujú do zaplatenia nákladov na prevádzku a dokončenia centra; neskôr má ísť do rozvoja.

Ivan Mako je optimista a multifunkčné centrum si o niekoľko rokov predstavuje už s päťdesiatimi ľuďmi. Sociálne poradenstvo už majú akreditované, pribudnúť by mali opatrovateľské služby.

žehliareň-1000x750

Pomáhajú a učia zadarmo angličtinu

Tridsaťtriročná Ľubomíra pracuje zatiaľ v centre ako dobrovoľníčka, perspektívne by chcela dostať zamestnanie. „Ľudia chcú pracovať, len musia dostať šancu. Tu ju máme,“ povedala. Do komunitného centra sa dostala, keď mala problémy s dcérou v škole. Chceli ju preradiť do špeciálnej a nevedela, čo má robiť.

„V centre mi poradili. Vôbec som nevedela, že na preradenie potrebujú môj súhlas, že sú aj iné možnosti, ako napríklad asistent alebo osobitný študijný plán,“ rozpráva.

V „United Colors“ vo Valaskej na farbách nezáleží. Na jednom poschodí informuje slečna z väčšinovej spoločnosti, o poschodie nižšie menšinová tmavšia sociálna poradkyňa Zdenka Harvanová. „Poskytujeme poradenstvo, robíme mimoškolské aktivity pre deti v kluboch, lektori doučujú deti angličtinu zadarmo,“ ukazuje na tabuľu popísanú anglickým textom.

Združenie mladých Rómov

Komunitné centrum radí a pomáha obyčajným ľuďom z okolia pri hľadaní práce či písaní životopisov, v spolupráci s Centrom právnej pomoci ich orientuje v spleti sociálnych a iných zákonov, pomáha pri exekúciách.

Sociálna poradkyňa rozpráva o tom, ako sa nezamestnaní ľudia dostanú do finančnej tiesne, zoberú si úver a dostávajú sa do kolotoča, na ktorého konci sú exekútori. Ľuďom vo finančnej tiesni pomáhajú s kontaktmi a vybavovaním splátkových kalendárov.

„Prišla za nami jedna žena, mala štyri pôžičky a exekúciu. Vybavili sme jej splátkový kalendár. Žije zo sto eur mesačne, ale privyrába si. Teraz v lete zbiera lesné plody a predáva ich. Úvery spláca mesačne po desať eur a pravidelne nám nosí doklady. Neviete si predstaviť, koľko ľudí má problémy,“ dodáva Harvanová.

Učili sa v zahraničí

Keď videl rozbiehajúci sa projekt vo Valaskej pred rokom Radosław Brudnicki zo Strediska na podporu sociálnej ekonomiky v Poľsku, neskrýval nadšenie a označil ho za ukážkový.

Organizátori nechcú brať prácu ľuďom v chudobnom regióne, ale chcú si ju voziť do Valaskej z bohatších miest. Mako tvrdí, že keby sa systémová sociálna ekonomika rozšírila, prácu by našli stovky ľudí.

Mladí Rómovia nevymysleli nič nové, len importovali vyskúšané modely zo zahraničia. Učiť sa boli v Belgicku, kde ťažko zamestnateľní ľudia pracujú v žehliarňach, práčovniach, záhradníctvach a pri triedení druhotných surovín. Napríklad v nemeckom Solingene vyrábajú putá pre políciu a nožnice na strihanie ovcí a zarábajú dosť na to, aby ich deti chodili do škôl a slušne žili.

Zdroj: https://dennikn.sk/213768/mladi-romovia-zamestnavaju-united-colors-hendikepovanych/

 

Cluj-Napoca v Rumunsku 2015

12. – 19.7. 2015 sa viac ako 300 mladých Rómov aj Nerómov stretlo v hlavnom európskom meste mládeže Cluj-Napoca v Rumunsku, aby spolu povedali NIE diskriminácii Rómov v Európe.

Akcia pozostávala z viacerých workshopov kde sa účastníci mohli naučiť niečo nové o rómskom holokauste, segregácií rómskych detí v školstve, ľudských právach, ale aj remeslách a kultúre.
Mládežnícka akcia spoluorganizovaná dobrovoľníkmi ZMR mala tiež aktivistický rozmer. Priamo v meste Cluj v roku 2010 zo dňa na deň vysťahovali rómske aj nerómske rodiny z centra mesta do oblasti za mestom vedľa smetiska.

Na znak solidarity sme spolu s členmi komunity zorganizovali pochod z komunity do centra mesta. Niekoľko-kilometrový pochod za ich práva spojil 500 ľudí z celej Európy aby poukázal na nespravodlivé praktiky samosprávy.

Ako príjemné ukončenie tejto akcie bol zorganizovaný festival v hlavnom parku kde mali participanti možnosť v rámci workshopov odprezentovať všetko čo sa v priebehu týždňa naučili alebo vyprodukovali.

_hOycVW-u54ZG3XYbK3aggbX3LwQdAc3jYYNOkDDKYpFQJ1-8HBeKfeRWhDa2aAYgUPBRg=w1332-h537

 

Komunitné centrum – aktivity

Pre dospelých:

Preventívne aktivity – vykonáva sa nácvik pracovných zručností. Zámerom je nadobúdanie pracovných návykov určených na zvyšovanie zamestnanosti nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných klientov.

  •  motivácia, podpora rozvoja zručností potrebné na získanie zamestnania.
  •  zvýšenie sociálnej a ekonomickej situácie klienta.
  •  zlepšenie kvalifikácie klienta

Aktivity_1Komunitné centrum Horehronie

Aktivity_2

Pre deti:

Edukačné aktivity, cez ktoré realizujeme

  • preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), dlhodobejšie preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti a prevencia pred zadĺženosťou a neplatičstvom, osvetové a poradenské programy v oblasti bývania; programy prevencie a riešenia konfliktov).

Formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy,

  • kurzy pre mládež a dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti na ďalšie vzdelávanie. Zámerom je okrem nadobúdania nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia ako aj prepájanie Rómov a Nerómov.

Záujmová činnosť:

  • voľnočasové aktivity a záujmové krúžky.
  • nízkoprahové kluby pre deti a mládež – cieľom je zlepšiť kvalitu života detí a mladých ľudí predchádzaním alebo znížením rizík, súvisiacich so spôsobom ich života, umožniť im lepšie sa orientovať v sociálnom prostredí a vytvárať podmienky na riešenie ich sociálnej situácie. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov (počítačový, krúžok ručných prác atď.) podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju zručností, vedomostí a využiteľnosti v ďalšom živote klientov.

Aktivity_3

So keres, Europa?

Čo robíš Európa? Združenie mladých Rómov sa spolupodieľa na prípravnom stretnutí Cluj2015 (Budapešť), kde rómski aj nerómski aktivisti a dobrovoľníci sa spolu stretnú aby pozdvihli povedomie diskriminácie a sociálneho vylúčenia Rómov v Európe.

So Keres, Europa

 

Rómski asistenti už niekde učia

BANSKÁ BYSTRICA – Okolo 130 z takmer 240 pripravených a vyškolených rómskych asistentov učiteľov už pracuje v slovenských školách. Informoval o tom včera Ivan Mako, predseda Združenia mladých Rómov, ktoré v ojedinelom projekte v spolupráci s nadáciou Škola dokorán a Národným úradom práce nezamestnaných Rómov rekvalifikovalo.

V závere februára začali nastupovať rómski asistenti učiteľov do škôl najmä na západe Slovenska, momentálne začínajú pomáhať v stredoslovenských mestách a v polovici marca by malo združenie podpísať dohody aj s okresnými úradmi práce v Košiciach a Spišskej Novej Vsi.

Projekt sa pre administratívne a finančné záležitosti oneskoril o vyše pol roka. Národný úrad práce na tento projekt poskytol 24 miliónov korún.

Úloha rómskych asistentov bude doučovanie žiakov, vedenie krúžkov, stretnutia s rodičmi, prenos informácií medzi školou a rodičmi a motivácia rómskych rodín k vzdelávaniu. Najviac asistentov bude v okrese Spišská Nová Ves. Asistentov vyberali z nezamestnaných stredoškolákov, ktorí ovládajú rómsky a slovenský jazyk a majú vzťah k deťom, rodine a rómskej komunite.

Rómovia získali certifikát asistenta učiteľa na 5 rokov, prácu na školách však majú zabezpečenú len na 12 mesiacov. Snaha združenia je však, aby rómski asistenti pôsobili na školách trvalo.

DANIEL VRAŽDA

Mladí Rómovia nechcú na Slovensku Kosovo

BANSKÁ BYSTRICA – Centrála Združenia mladých Rómov v Banskej Bystrici vníma nepokoje, ktoré vyústili do rabovania v obchodoch, iba ako počiatočné impulzy, ktoré sa môžu rozrásť a nadobudnúť celonárodný rozmer „plný nevraživosti, xenofóbie a brutality”. Jeden z predákov mladých Rómov Ivan Mako sa obáva, aby v dôsledku neriešenia situácie Rómov na Slovensku nevzniklo druhé Kosovo.

Podobné obavy má aj Marek Baláž z Rómskej samosprávy v Prievidzi. Ten sa bojí, aby sa pri terajšom napätí neaktivizovali skupiny skinheadov. V Prievidzi, kde si v minulosti vyžiadalo napätie medzi skínmi a Rómami aj vyhlásenie mimoriadnej situácie, by tak mohol vzniknúť ďalší vážny problém.

„Vláda a zodpovední ministri si musia uvedomiť, že terajší sociálny systém je protizákonný a diskriminačný voči najchudobnejším vrstvám. Zďaleka sa netýka iba Rómov, preto mám obavy, že terajšia hraničná situácia môže nadobudnúť podstatne širšie rozmery,” hovorí Baláž.

Združenie mladých Rómov z Bystrice zasa vyzýva všetkých kompetentných predstaviteľov vlády, aby Rómom vytvorili priestor. „Je nevyhnutné vytvárať pracovné možnosti a príležitosti, legislatívne podporiť záujem podnikateľov zamestnávať túto rizikovú skupinu,” povedal Mako.

„Na riešenie rómskej problematiky sa vynakladajú obrovské prostriedky, ktoré sú však nekontrolovateľné a míňajú svoj cieľ. Najväčší problém vidíme v tom, že štát si ešte ani po 12 rokoch neuvedomuje, že nie je cieľom, aby rómska menšina len pasívne prijímala pomoc, ale aby umožnil aktívne sa zapájať sa do všetkých oblastí života.” (wm, eta)