So keres, Europa?

Čo robíš Európa? Združenie mladých Rómov sa spolupodieľa na prípravnom stretnutí Cluj2015 (Budapešť), kde rómski aj nerómski aktivisti a dobrovoľníci sa spolu stretnú aby pozdvihli povedomie diskriminácie a sociálneho vylúčenia Rómov v Európe.

So Keres, Europa