Projekty

Naše Projekty

Naše projektové iniciatívy zameriavajú na budovanie pozitívneho multikomunitneho spolunažívania a znižovanie chudoby  medzi kultúrneho dialógu  prostredníctvom rozvoja dôležitých životných zručností.