Čo robíme?

Od svojich najskorších začiatkov sa činnosť Združenia mladých Rómov zameriava na medzikultúrny dialóg, sociálne začlenenie a účasť občanov na projektoch. ZMR usiluje o zníženie nezamestnanosti medzi rómskym obyvateľstvom a ďalšími znevýhodnenými skupinami, podporuje rovnosť a otvorenosť a prispieva k lepšiemu spolunažívaniu rómskych a nerómskych obyvateľov.