Európska dobrovoľnícka činnosť

EDS je program plný mladých ľudí vo veku od 18-30 rokov, ktorí sú pripravení vykonávať dobrovoľnícku činnosť v krajinách Európy v rôznych odvetviach (kultúra, mládež, deti, šport, zvieratá, rozvoj a spolupráca, životné prostredie). Dobrovoľníci dostanú zdarma ubytovanie, poistenie, jedlo a vreckové počas ich činnosti. Na konci EDS, dobrovoľníci dostanú Youthpass, potvrdzujúci účasť a popisujúci projekt a nadobudnuté zručnosti a vedomosti.

ZMR je akreditované medzinárodným výmenným programom Erasmus a prvých dobrovoľníkov privítalo v roku 2014. Dobrovoľníci sa zúčastňujú rôznych programov pre začlenenie, posilnenie a rozvoj zručností vzdelávania Rómov. Podľa EDS sa združenie zameriava na vybudovanie vzťahov medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, slovenskou a európskou mládežou.