Kto sme?

Združenie mladých Rómov na Slovensku (ZMR) bolo založené v roku 1999. Pôsobíme na Slovensku, a to najmä v oblasti Banskej Bystrice a okolia. ZMR je mimovládna organizácia, ktorá pracuje na začlenení Rómov a Nerómov do spoločnosti. Cieľom je vytvoriť dlhodobý vplyv na rómsku populáciu, fyzicky a sociálne slabších obyvateľov a rodiny s nízkym príjmom pomocou rôznych projektov. Poskytovaním informácii o vzdelaní a práci chceme každému ponúknuť šancu na lepší život.