Naše poslanie

Hlavným cieľom Združenia mladých Rómov (ZMR) je podporovať integráciu mladých Rómov, ale aj Nerómov do spoločnosti poskytovaním trvalých pracovných príležitostí, školení, voľnočasových aktivít a inštitucionálnej podpory. ZMR kladie dôraz na zvýšenie povedomia svojej cieľovej skupiny o dôležitosti vzdelania a poskytuje pomoc pri hľadaní zamestnania.