O nás

Združenie mladých Rómov na Slovensku bolo založené v roku 1999, s celoštátnou a medzinárodnou pôsobnosťou.

Od svojho vzniku sa Združenie mladých Rómov (ďalej len ZMR, o. z.) snaží o riešenie problémov najzraniteľnejších občanov a komunít. Predovšetkým sa zameriava na zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, najmä zdravotne handicapovaných občanov, marginalizované obyvateľstvo a nízko príjmové rodiny.

Naším hlavným cieľom je zjednotiť intelektuálny potenciál rómskej mladej generácie a priamu pomoc pri sociálnom a pracovnom začlenení do spoločnosti.

Aktivity ZMR, o. z. uplatňujú hlavne týchto v oblastiach:

  • Vzdelávanie a osveta – školenia na aktuálne témy, publikačná a vydavateľská činnosť
  • Sociálne podnikanie a zamestnanosť – vytváranie pracovísk pre ohrozené skupiny obyvateľstva
  • Sociálne poradenstvo – poskytovanie informácií a priamej pomoci občanom pri riešení problémov
  • Terénna sociálna práca s deťmi a mládežou – organizovanie letných táborov a akcií, športové a voľnočasové aktivity
  • Humanitárna a charitatívna činnosť – pomoc tým najzraniteľnejším
  • Integrácia a spolupráca Rómov a Nerómov – vzájomná interakcia, organizovanie stretnutí, vytváranie kombinovaných teamov

Víziou ZMR, o. z. je pomáhať bez predsudkov.