Rómsky asistent učiteľa

V rokoch 2002-2004 a neskôr v roku 2007, ZMR podniklo odvážny projekt s názvom Rómsky asistent učiteľa. Projekt mal národný široký charakter a počas jeho realizácie projekt vytvoril 247 pracovných príležitostí výhradne zameraných na Rómov. Asistenti učiteľov rómskeho pôvodu boli pridelení na prácu s rómskymi žiakmi, aby ich motivovali, aby im pomohli s osnovami a poskytli pomoc učiteľom s cieľom vytvoriť kreatívne prostredie, bez intolerancie v triede. Ako výsledok úspešnej realizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku uznalo rómskeho asistenta učiteľa ako oficiálnu pracovnú pozíciu.

Od augusta 2013 ZMR prevádzkuje sociálne podnikanie. Sociálne podnikanie spolupracuje s vládou a poskytovateľmi zamestnania a pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím alebo tým, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní.