Ďakujeme ! Nášmu partnerovi BBSK za finančnú podporu, na technické vybavenie do krajčírskej dielne.