Dobrovoľníctvo

Cieľová skupina: rómska komunita

 
Projekt:
Európska Dobrovoľnícka Služba 2012 – súčasnosť. ZMR obdržalo akreditáciu hostiteľskej, vysielajúcej a zároveň koordinujúcej organizácie. Doposiaľ sme hosťovali dobrovoľníkov/-čky z Maďarska, Francúzska a Talianska.

 
Progres:
ZMR je jedinou rómskou organizáciou poskytujúcou EDS služby v krajine. Počas výmen sme nadobudli silné medzinárodné väzby na európske mimovládne organizácie a siete. Náš člen je stálym členom správnej rady medzinárodnej siete Phiren Amenca sídliacej v Bruseli.