Komunitná práca

Cieľová skupina: rómska komunita z oblasti Horehronie

 
Projekt:
Multifunkčné centrum 2014 – súčasnosť. Centrum tvorí prepojenie jednotlivých segmentov a aktivít pod jednou strechou. Centrum aplikuje aspekty sociálnej inklúzie – sociálne prevádzky, vzdelávanie, aktivity komunitoného organizovania.

 
Progres:
Jedinečnosť inovatívneho projektu na Slovensku – záujem štátu (vláda) o naše know-how pre implementáciu v ďalších lokalitách s vysokou mierou rómskej populácie