Poradenská činnosť

Cieľová skupina: sociálne vylúčení, marginalizovaná rómska komunita

 
Projekt:
Komutné centrum 2014 – súčasnosť. Hlavným cieľom je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v rómskej komunite Horehronie, s dôrazom na MRK cez rozvoj komunitnej práce s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Profesionálne poradenstvo je poskytované v oblastiach sociálnej a komunitnej práce a je akreditované Ministerstvom.

 
Progres:
ZMR je jedinou rómskou organizáciou poskytujúcou akreditované poradenské služby na Slovensku. V roku 2005 poskytlo Komunitné centrum 1104 intervencií.