Projekty

Zamestnanie

Cieľová skupina: dlhodobo nezamestnaní, ťažko zamestnateľní a sociálne vylúčené rómske komunity

Viac informácií

Vzdelanie

Cieľová skupina: Rómska komunita, mládež

Viac informácií

Poradenstvo

Cieľová skupina: sociálne vylúčení, marginalizovaná rómska komunita

Viac informácií

Komunitná práca

Cieľová skupina: rómska komunita z oblasti Horehronie

Viac informácií

Dobrovoľníctvo

Cieľová skupina: rómska komunita

Viac informácií