Vzdelanie

Cieľová skupina: Rómska komunita, mládež
 

Projekt:
Rómsky asistent učiteľa 2002 – 2004, vytvorenie 197 pracovných miest pre Rómov, metodický management projektu implementovaný do 154 základných škôl v 36 okresoch Slovenska

 
Progres:
explicitná prezentácia potreby pozície asistent učiteľa na školách, následné vytvorenie oficiálnej pozície v katalógu pracovných pozícií na Ministerstve školstva
Počas trvania projektu ZMR vyškolilo 1134 ľudí.