Zabezpečenie podujatia “Cigánsky oheň - Festival rozmanitosti”

V prípade záujmu Vás chceme poprosiť o vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie jednotlivých bližšie špecifikovaných aktivít pri príprave kultúrneho podujatia Cigánsky oheň – Festival rozmanitosti, ktorý sa uskutoční na konci novembra – 25.11. 2023 v priestoroch Aréna Brezno (Zimný štadión L. Horského) Ladislava Novomeského, 977 01 Brezno

Zámerom festivalu je nadviazať na 16 ročnú tradíciu prezentácie rómskej kultúry smerom k majorite a uskutočniť tak ďalšie hudobné koncerty vysoko profesionálnych rómskych a nerómskych umelcov.

V prílohe nájdete Výzvu na predkladanie ponúk spolu s ďalšími prílohami. 

Pre akceptáciu Vašej ponuky Vás poprosíme v lehote najneskôr do 13.11. 2023 – 10:00 zaslať e- mailom  (na adresu: vozar@wasco.sk) nasledeovné 3 prílohy, v súlade s Výzvou: 

  1. Vypracovanú cenovú ponuku s konečnou sumou (s DPH) za zabezpečenie služieb pri príprave podujatia
  2. Návrh zmluvy – Vami podpísaný, opečiatkovaný návrh zmluvy na znak oboznámenia sa a súhlasu s jej znením
  3. podpísané Čestné vyhlásenie

PS: Do predmetu správy napíšte: PONUKA