Zamestnanie

Cieľová skupina: dlhodobo nezamestnaní, ťažko zamestnateľní a sociálne vylúčené rómske komunity  

Projekt:
druhá lastovička 2013 – sociálny podnik práčovne a žehliarne. Projekt bol podporený nórskymi fondami a stále prebieha(jar 2017). Doposiaľ vytvoril 20 pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných občanov a rómov.

Progres:
rozšírenie prevádzky, obdržanie nových zákaziek, zmluvy s novými klientami a zvyšujúce sa počty zamestnancov. – za 18 rokov existencie zmr vytvorilo 335 pracovných miest.

Plagát IROP-MAS