Združenie Mladých Rómov

Meníme sa na Centrum Príležitostí Valaská 

„Buďte Zmenou, Ktorú Chcete Vidieť Vo Svete.”
Mahátma Gándhí

Zrealizovaných Projektov

Neformálne Vzdelaných

Vytvorených Pracovných Miest

Poskytnuté Poradenstvo

Krátke Info O ZMR: Kto Sme?

  • Patríme medzi najstaršie organizácie na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so sociálne vylúčenými skupinami, s akcentom na rómske spoločenstvo a zdravotne znevýhodnené obyvateľstvo
  • Máme viac ako 20 ročné skúsenosti
  • Za dobu svojej existencie sme realizovali viac ako 60 projektov kde sme neformálne vyškolili vyše 1660 osôb a vytvorili viac než 400 pracovných miest

Čo ponúkame

Smerovanie ZMR v dlhodobej perspektíve má 3 hlavné kľúčové body boja proti sociálnej exkluzii a chudobe:

01

PRÁCA

Vykonávame formou sociálneho podniku v rámci sociálnej ekonomiky – poskytovanie práce pre znevýhodnene skupiny obyvateľstva: mrk, ženy po materskej, ľudia nad 50 rokov, zdravotne znevýhodnení, slobodné mamičky a absolventi škôl.

02

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

Vzdelávanie s dôrazom na rozvoj potenciálu mladých rómov – rozvíjanie zručnosti a kompetencii pre praktické využitie v živote.

03

PORADENSKÉ SLUŽBY

Profesionálne poradenské služby prostredníctvom komunitnej práce a terénne práce. Poskytovanie služieb a asistencie pre komunitu prostredníctvom komunitného centra. Našim zámerom je byť schopný́ poskytnúť našim klientom, ako aj ďalším organizáciám pomoc a inovácie vďaka skúsenostiam z praxe a nášmu know-how.