Združenie mladých Rómov

Robíme zmenu, ktorú chceme vidieť vo svete

+ 0
Zrealizovaných Projektov​
+ 0
Neformálne Vzdelaných​
+ 0
Vytvorených Pracovných Miest
+ 0
Poskytnuté poradenstvo

Krátke info o ZMR

Kto sme ?

  • Patríme medzi najstaršie organizácie na Slovensku, ktoré sa zaoberajú prácou so sociálne vylúčenými skupinami,  s akcentom na rómske spoločenstvo a zdravotne znevýhodnené obyvateľstvo

  • Máme viac ako 20 ročné skúsenosti

  • Za dobu svojej  existencie  sme realizovali viac ako 60 projektov kde sme neformálne vyškolili vyše 1660 osôb a vytvorili viac než 400 pracovných miest

Copyright © 2020 Združenie Mladých Rómov

Email: zmr@youngroma.sk 

Adresa: Strojárenská 10, 976 36 Valaská